Bouw & Agri vakdagen

Ga naar de inhoud
Woensdag 15 Maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart
6de Editie 2023
Standhouder regelement Bouw & Agri Vakdagen

Ten aanzien van de door u gehuurde stand willen wij u attent maken op de volgende zaken:  Voor alle vragen betreffende deze vakbeurs, omtrent uw stand of andere zaken, graag melden bij de
infobalie van de BAV of bellen met ons organisatieteam 0318-692826.
Zij kunnen  u eventueel doorverwijzen naar de floormanager en/of de technische dienst.  
Het betreden van de tenten en bijbehorende terreinen is op eigen risico.  
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
Wij adviseren u toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het moment dat ze uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren. Veel transport-en verblijfsverzekeringen blijken in geval van diefstal uitsluitend tot uitkering over te gaan als sprake is van (aantoonbare) braakschade.
Bij diefstallen gedurende de op- en afbouwdagen van de beurs of op
de beursdagen zelf zal er echter geen braakschade aan de tent zijn en zal de verzekeraar dus aanvullend bewijs eisen dat uw eigendommen daadwerkelijk zijn gestolen.
Wij adviseren u daarom met uw verzekeraar vooraf af te stemmen welke wijze van beveiliging van uw eigendommen (veel standhouders kiezen voor kettingen) recht geeft op dekking bij diefstal en dit ook vast te leggen in uw polis.
Buiten de op- en afbouw uren zijn de laad- en losdeuren gesloten en ’s nachts is beveiliging in de tenten en op het buitenterrein aanwezig.  
Het is niet toegestaan te roken in de tenten.
Indien u uw kinderen meeneemt tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen willen wij u erop attenderen dat u uw kinderen nauwlettend in de gaten houdt i.v.m. de veiligheid.  
I.v.m. de beveiliging heeft u op de tweede en derde beursdag één uur voor aanvang van de
vakbeurs toegang tot de beurs.  
Tijdens de op- en afbouw mag u niet met de auto de tent in.  
Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden.  
Voor het ophangen van beursmateriaal kunt u daarvoor bestemde haken afhalen bij de infobalie.  Het is niet toegestaan eigen plakband op standbouw te gebruiken.
Indien u iets wilt opplakken en/of schrijven, dan kunt u daarvoor speciale borden + ophanghaken afhalen bij de infobalie.
Wilt u iets bevestigen op deze borden dan is er dubbelzijdig tape bij de infobalie verkrijgbaar.  
Aan de standbouw mag niet geschroefd, gespijkerd of geniet worden en er mogen geen zware voorwerpen aangehangen worden.
Tevens mag er niets aan de spanten van de tent bevestigd worden.  
Er mag geen gebruik gemaakt worden van andermans stand voor opslag, koffiedrinken etc.  Indien u gebruik maakt van water (stilstaand, aan- en/of afvoer) is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van chloortabletten i.v.m. het voorkomen van legionella.
Deze zijn verkrijgbaar bij de infobalie.  Indien u gaat zagen en/of verven is het voor ons van belang dat u er plastic onderlegt i.v.m. de vloerbedekking.  
Tijdens de op- en afbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw stand vloer schoon blijft en u dient zelf grof vuil te verwijderen. Tijdens de opbouwdagen ligt in elke stand een vuilniszak. U dient hier uw klein vuil in te deponeren en aan het eind van de dag in het gangpad te zetten. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats schoon en netjes achtergelaten wordt. De vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de infobalie. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.  

Bij onherstelbare schade zijn wij genoodzaakt de kosten als volgt te berekenen:  
€ 75, - per standbouwwand
€ 55, - per strekkende meter frieslijst  
€ 100, - per aluminium paal  
€ 65, - per strekkende meter aluminium  
€ 55,-  per tapijttegel  

Wij vertrouwen erop dat u rekening houdt met bovengenoemde zaken.  
HUISREGELS BAV 2023

1. De toegang is op basis van entrée kaarten  
2. De Nederlandse wetgeving is onverkort van kracht
3. Bezoekers die kleding dragen met groepskenmerkende of nationalistische teksten of tekens worden geweigerd
4. Op verzoek is legitimeren verplicht evenals meewerken aan visitatie en fouilleren
5. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand de toegang tot de beurs te ontzeggen
6. Het betreden van het beursterrein is op eigen risico!
7. Overtreding van huisregels leidt tot een toegangsverbod
8. Tijdens de beurs worden opnames gemaakt. Bezoekers geven door het betreden van de BAV stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video/foto beelden te maken en/of te exploiteren
9. De BAV is verboden voor huisdieren
10. Geen wapens, drugs, ongewenst gedrag, agressie, racisme, diefstal, lachgaspatronen, vernieling en ongewenste intimiteiten. Vaststelling daarvan leidt direct tot overdracht aan de politie
11. Eigen consumpties, glaswerk, blik etc. alsmede paraplu’s met een kunststof of metalenpunt zijn niet toegestaan.
12. Er wordt geen alcohol verstrekt beneden 18 jaar
13. Alcoholbandjes 18+ zijn gratis bij de kassa entree verkrijgbaar
14. Aanwijzingen van de beveiliging en BAV medewerkers dienen altijd en direct opgevolgd te worden
15. Er vindt cameratoezicht plaats


Wij wensen u succesvolle beursdagen toe.


Met vriendelijke groet,
Het BAV organisatie Team

STANDHOUDERSINFORMATIE BAV 2023

Locatie
Melden bij: het infopunt in de tent Hal D, Bedrijventerrein BT A12 in Ede (Boylestraat)  
(naast Solidhome Group) Boylestraat 21a 6718XM Ede
Tel. 0318-692826

Opbouwdagen:
In de tenten:  
Dinsdag 14maart 2023 van 8.00 - 22.00 uur (XXL buiten stands groot materiaal voor 17.00uur)  
Woensdag 15 maart 2018 van 07.00 - 12.00 uur (alleen klein handzaam materiaal en inrichting in de tenten)  
B Buiten terrein:
Stands XXL op het buiten terrein B maandag 13maart vanaf 13uur en  dinsdag de mogelijkheid,
van 7.00uur tot 17.00uur.

Openingstijden vakbeurs:
Woensdag 15 maart van 18.00-22.00 uur
Donderdag 16 maart van 14.00-22.00 uur  
Vrijdag   17 maart van 14.00-22.00 uur  

Afbouwdagen:
Vrijdag 17 maart van zodra organisatie aangeeft ca.22.30-01.00 uur
(Let op andermans materiaal en spullen en de veiligheid! van de medemens)
Zaterdag 18 maart van 07.00-11.00 uur  

Versturen van entreekaarten:  
De entreekaarten worden in week 5/6 bij u bezorgd.  

Beveiliging (eigendommen):
De beveiliging is vanaf dinsdag 14 maart aanwezig dag en nacht tot zaterdag 18 maart.
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Wij adviseren
u toezicht te houden op uw eigendommen en deze te beveiligen en adequaat te verzekeren, vanaf het
moment dat ze uw pand verlaten tot het moment dat ze weer in uw pand terugkeren.

Heftruckservice:
Tijdens de op- en afbouwdagen heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de heftruckservice
(spreek hiervoor één van de BAV-medewerkers aan). Let op dit betreft een gratis service en kan niet
van tevoren worden gereserveerd. Wij willen u erop attenderen dat BAV-organisatie niet
aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade, hoe ook genaamd.

Koffie, thee en water:
Worden u tijdens de op- en afbouwdagen gratis aangeboden door de organisatie.

Standhouder badges:
U krijgt 2 badges per stand, plus eventueel extra bestelde standhouder badges, deze liggen klaar bij
de infobalie. Heeft u dit niet gedaan kunt u deze aanvragen via info@bouwenagri.nl let op! wij kijken
het wel na hoeveel u er echt nodig heeft anders moet u bijbetalen. U kunt de standhouder badges op Woensdag 15 maart vanaf 16.00 uur afhalen.

BAV-restaurant:
U ontvangt donderdag 16 maart en vrijdag 17 maart uw dinerbonnen met etenstijden in uw stand.  Het
diner zal zijn tussen 17.00 uur en 18.30 uur zijn (max. 100 standhouders tegelijk per half uur dus hou
uw tijden op uw diner bon aan) Heeft u meer dan 2 dinerbonnen nodig kunt u deze kopen bestellen via info@bouwenagri.nl kosten € 16,50 per dinerkaart .

Promotie:
Het is enkel toegestaan om vanuit uw eigen stand flyers/folders uit te delen. Het is niet toegestaan uw
stand te promoten door te flyeren in de gangpaden, bij de ingang of op de parkeerplaats.
Nieuws:
www.bouwenagri.nl
Houd deze website in de gaten omtrent al het nieuws.

Terug naar de inhoud