Bouw & Agri vakdagen

Ga naar de inhoud
Bouw en Agri Vakdagen
Datum door Coronapandemie nog onbekend!
PRIVACY BELEID
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op onze website Bouwenagri.nl omgaan met persoonsgegevens door onszelf en derden worden geplaatst.
De bouw en agri vakdagen respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
Persoonsgegevens
De Bouw en Agri vakdagen verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten, je je actief beweegt op onze platformen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals social media profielen
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Bouw en Agri vakdagen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is maximaal twintig jaar na laatste contact.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Bouw en Agri vakdagen gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens en geven niets uit handen.
Anderzijds plaatsen we cookies die jouw online gedrag registeren zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan

Analytics cookies
Wij maken gebruik van statistiekenprogramma Google Analytics. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe lang gebruikers op onze website zijn en welke pagina’s er worden bezocht. Op basis van deze data kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media cookies
Ingesloten content afkomstig van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn en andere social media kanalen, bevat vaak cookies.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site Veilig Internetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bouwenagri.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
De Bouw en Agri vakdagen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming
De Bouw en Agri vakdagen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwenagri.nl


Terug naar de inhoud